MUAY THAİ ANTRENÖRLERİN DİKKATİNE

Antrenörlerin Dikkatine 25 Ekim 2010 tarihinden önce Federasyonumuz tafarından düzenlenlenmiş antrenör kurslarında başarılı olmuş, antrenörler ile denklik müraacaatları olan antrenörlerden belgeleri tam olan tüm antrenörlerin diplomaları ve kimlik kartları düzenlenerek ilgililerine gönderilmiştir. diploma ve kimlik kartını alamayan antrenörler sicil sisteminden http://www.e-muaythai.com/ kontrol etmeleri ve eksik belgelerini tamamlamaları gerekmektedir. Denkliklerle İlgili Önemli 2. Duyuru (Son Tarih 31.12.2010), bu tarihten sonra bire bir denklikler devam edecek olup, üst kademeye geçişli denklikler sona erecektir. bu sebeple ile zaman kaybetmeden denklik işlemlerin bitirilmesi gerekir. Federasyonumuz tarafından hazırlanarak 15.05.2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonumuzun web sitesinde yayınlanan Antrenör Eğitim Talimatının yayımından önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca verilmiş olan antrenör belge ve lisansların hakları saklı kalır, bu belge ve lisansların talimatımıza göre sınıflandırılması, denklik koşulları, prosedürü uyarınca Federasyonca oluşturulacak denklik komisyonu kararının, Federasyonumuz Yönetim Kurulu onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör ve khan belge ve lisansı verilebileceği önceden il müdürlüklerine gönderilen bir yazı ile ve web sitemizde yayınlanarak bildirilmiştir. Ayrıca talimatımız kapsamında zamandan dolayı kademe ve khan yükseltemeyen antrenörlerin mağduriyetlerin giderilmesi bakımından Federasyon denklik komisyonunca oluşturulan ve yönetim kurulunun kararı gereğince kabul edilen kriterlere göre antrenörlük geçiş denklikleri yapılacağı, aşağıdaki yazılı kriterlere uyan ve belgeleyerek müracaat edenlerden 1. kademe 11. khan yardımcı antrenörlük belgesi olanlar 2. kademe 12. khan antrenörlüğe, 2. kademe 12. khan antrenörlük belgesi olanlar 3. kademeye 13. khan kıdemli antrenör denklik belgesi verilebilecektir. Müracaat eden antrenörlerin denkliklerini incelenmiş ve karara bağlanarak uygun olanların diplomaları hazırlanıp taraflarına gönderilmeye başlanmıştır. Antrenörlerin kademe yükseltmek ve kurslara iştirak edebilmek için federasyonumuzun özerk olduktan sonra düzenlemiş olduğu Antrenör diplomalarından birine sahip olunması gereklidir, aksinde kurslara kabul edilmeyecek ve görev verilmeyecektir. Bu sebeple denkliklerin yapılması mutlak gereklidir. Daha önce il müdürlüklerine yapılan tebliğ gereği denklik ve sicil sistemine kayıtların 31.12.2010 tarihine kadar yapılması gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca; Denklik için belgelerini yollamış ve diplomaları elerine geçmemiş olan kişilerin www.e-muaythai.com sicil sisteminden T.C. nolarını girerek eksik evraklarını kontrol etmeleri ve tamamlamaları gerekmektedir. Muay Thai Antrenörlerimize duyurulur. 1. Kademe’den Federasyonun 1. Kademesine denklik için aranılan şartlar : a) Muay Thai Federasyonu Eğitim Talimatının yayımından önce ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi tarafından verilmiş Muay Thai 1. kademe yardımcı antrenör belgesi aslı, b) Federasyonun hesabına denklik geçiş ücreti 100 (Yüz TL) ödendiğine dair makbuz, c) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 4 adet fotoğraf ç)Öğrenim belgesi fotokopisi. 1. Kademe’den Federasyonun 2. Kademesine denklik için aranılan şartlar : a) Muay Thai Federasyonu Eğitim Talimatının yayımından önce ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi tarafından verilmiş Muay Thai 1. kademe yardımcı antrenör belgesi aslı, b) En az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgeleyenler ile faal spor kulübü veya sporcu çalıştıranlar, c) Federasyonun en son yapılan gelişim seminerine katılmış ve vize almış olmak, ç) Federasyonun hesabına denklik geçiş ücreti 200 (İki Yüz TL) ödendiğine dair makbuz, d) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 4 adet fotoğraf e) Öğrenim belgesi fotokopisi. 2. Kademe’den Federasyonun 2. Kademesine denklik için aranılan şartlar : a) Muay Thai Federasyonu Eğitim Talimatının yayımından önce ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi tarafından verilmiş Muay Thai 2. kademe antrenör belgesi aslı, b) Federasyonun hesabına denklik geçiş ücreti 200 (İki Yüz TL) ödendiğine dair makbuz, c) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 4 adet fotoğraf ç) Öğrenim belgesi fotokopisi. 2. Kademe’den Federasyonun 3. Kademesine geçiş denklik için aranılan şartlar: a) Muay Thai Federasyonu Eğitim Talimatının yayımından önce ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi tarafından verilmiş Muay Thai 2. kademe antrenör belgesi aslı, b) Son iki yıl için federasyonun faaliyetine katılmış ve faal spor kulübü, spor okulu veya başarılı sporcu yetiştiren ve çalıştıranlar, c) Federasyonun en son yapılan gelişim seminerine katılmış ve vize almış olmak, ç) En az lise mezunu veya dengi okulu mezun olmak veya milli sporcu olmak, d) Federasyonun hesabına denklik geçiş ücreti 300 (Üç Yüz TL) ödendiğine dair makbuz, e) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 4 adet fotoğraf, Federasyon Hesap No: Türkiye Garanti Bankası Anafartalar Şubesi-Ankara Özel Gelir Hesabı : I B A N : TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44

No Comments

Bir Cevap Yazın